Cách để xem điểm chính xác và xem giá đúng hàng hóa Baystore.

Các bạn vào https://baystore.kiotviet.vn/#/Customers
ID: BlackFly
Pass: 123456

Gõ tên hoặc năm sinh của mình là tìm ra tên ra điểm nhé

google-site-verification: google258ca371d32b0803.html