Black FLY là 1 cộng đồng yêu thích Baystore. Ở trong này bạn được công nhận là 1 FLY có thể :
- Cày điểm đổi quà tại đây

- Cày danh hiệu thông qua các nhiệm vụ và các hoạt động, theo từng cấp độ
- Tham gia sưu tập Bay game đổi quà 

- Tích lũy đổi VIP cao quý 

- Tham gia trưng Bày bộ sưu tập, tham gia các cuộc thi sưu tập

- Chung vui với cộng đồng, những người cùng sở thích với bạn

google-site-verification: google258ca371d32b0803.html