• Trong Baystore có 1 hệ thống danh vọng đặc thù
 • Giúp bạn có điểm danh vọng đáng tự hào nổi bật hơn những người khác.
 •  
 • Hệ thống danh vọng được quy bằng thẻ, cầm trực tiếp bằng tay
 • Càng nhiều thẻ, thẻ cấp càng cao càng giá trị
 • Thẻ thường 1 điểm, thẻ 1 sao 2 điểm, thẻ 2 sao 3 điểm
 •  
 • Cuối tháng có lương 300BP cho người TOP bảng
 • Danh sách các thẻ hiện có: 
 1. Thẻ Fly
 2. Thẻ Fan Cứng
 3. Thẻ Nhà sưu tập
 4. Thẻ Chuyên gia sưu tập
 5. Thẻ Người đấu giá
 6. Thẻ Phú Hào
 7. Thẻ Chuyên gia đấu giá 
 8. Thẻ Thuyết khách
 9. Thẻ Người giám sát
 10. Thẻ Điểm danh
 11. Thẻ Cú đêm                                                               


google-site-verification: google258ca371d32b0803.html