Thẻ căn bản nhất, xác nhận bạn là 1 FLY

+ Có mặc định khi bạn tham gia Group

+ Cấp 0
+ Chất liệu : Giấy
+ Chúc mừng bạn là 1 FLY

google-site-verification: google258ca371d32b0803.html