>

Thẻ game trong lễ hội

"Là một hoạt động đặc biệt được sáng tạo bởi ban tổ chức Kitsune 2017

-Sưu tập đủ thẻ có thể đổi 1.000.000 đ tiền mặt.

-Game được lồng mặc định trong fes

-Hiện tại có 16 loại thẻ được update dần về chức năng và cách lấy cho đến ngày diễn ra fes, tuy nhiên có một số thẻ ẩn

-Một số chức năng được sử dụng trực tiếp trong fes

- Độ hiếm tăng dần Common - Uncommon - Epic - Rare - Lengenary - Supreme 
-16 thẻ tương ứng có 16 cách đoạt được khác hoàn toàn nhau."

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
google-site-verification: google258ca371d32b0803.html