+ Chất liệu giấy cứng
+ Bạn chỉ cần thọt giá trong 1 cái đấu giá là đủ điều kiện nhận thẻ, ko cần thắng
+ Thọt giá văn minh, sai luật đấu giá bị ra đảo í 

 

google-site-verification: google258ca371d32b0803.html