* Cấp 1 sao
* Chất liệu Plastic
* Có được khi bạn up bộ sưu tập của chính bạn vào album bộ sưu tập Group và được cộng đồng công nhận.

google-site-verification: google258ca371d32b0803.html