- Thẻ plastic
- Thẻ cấp 1 sao

Điều kiện: 
- Chiến thắng tối thiểu 1 đấu giá

google-site-verification: google258ca371d32b0803.html